Tack!

   

Ett stort och uppriktigt tack till alla, dels för att uppropet hörsammades så mangrant, dels och för att kvällen blev så spontan och trevlig som den blev.   
  
För egen del gick jag till träffen utan egentliga förväntningar. Visserligen hade Bjarne, Sven och jag haft oerhört trevligt under våra förberedande arbetsluncher – ibland på gränsen till det hysteriska. – Men ett var klart för mig, det skulle bli spännande att träffa klasskamraterna från ’62.
   
Under slutplaneringen hade vi uppe frågan om vi skulle ordna med namnbrickor för att förenkla identifieringen.
  
Väl på plats den 24 maj på Hotell Heden Liseberg tillsammans med Bjarne för en sista hand vid arrangemangen, kom det fram en för oss båda fullständigt okänd person. Han log glatt och verkade målmedveten. Min tanke var, han hör säkerligen till hotellpersonalen. Men ack så fel, det var Ingemar Jakobsson!   
  
Därefter flöt det på. Vissa var lättare att känna igen än andra.   
  
Kvällen tog snabbt slut och innan uppbrottet var ett faktum, gjordes en spontan sammanfattning. – Träffen ska inte bli en engångsföreteelse. Tillsvidare blir hemsidan vår samlingspunkt kompletterad med en ”diskussions"-sida alternativt gästbok.   
  
”Underbart är kort!”   
  
Pixbo den 26 maj 2002   
  
Jahn 
  


 

Mera bilder från Heden
Inledningsanförandet