Från Hotell Heden Liseberg den 24 maj 2002
   

Sune Andreason

Sten-Ove Blomgren
Kjell Andblad

Fred Andersson 

 

 

 

 Jahn Ekman

  
Lars-Olof Dahlberg
Peter Hagberg
Peter Lindborg Per Melander

Per-Olof Salomonsson

      

Ingvar Wiberg

Kjell Karlsson, Peter Lindborg, 
Peter Hagberg och Bjarne Gustafsson

Så var de alla samlade igen!