NATURBILDER

©Jahn Ekman/media.namke

 

STRANDSKATA

 

Haematopus ostralegus

 

Krokskär, Bö Klåva, 10 maj 2017, klockan 09:28.

 

Bö Klåva, Björholmen, 1 maj 2017, klockan 09:21.


 

Hästeskär, Stigfjorden, 29 maj 2014.


 

Hästeskär, Stigfjorden, 29 maj 2014.

 

Bö Klåva, Björholmen, Tjörn, 4 juni 2009


 

Nidingen, Halland, 21 maj 2008.


 

Nidingen, Halland, 21 maj 2008

 

Nidingen, Halland, 21 maj 2008

TILLBAKA