NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

 

STJÄRTAND

Anas acuta

 

Kårsund, Tjörn den 6 september 2017, klockan 17:23.

Två hanar tillsammans med en av sex krickor


 

Kårsund, Tjörn den 6 september 2017, klockan 17:23.

Hane tillsammans med kricka.

 


 

Kårsund, Tjörn, 28 april 2017, klockan 17:42.

Tre par rastar. Här tillsammans med gravand ch skrattmåsar.

 


 

Kårsund, Tjörn, 28 april 2017, klockan 17:42.

Tre par rastar. Här syns bara fem av de sex individerna samt två skrattmåsar.


 

Kårsund, Tjörn, 1 januari 2014, klockan 12:40. Hane tillsammans med två gräsänder

 


 

Kårsund, Tjörn, 1 januari 2014, klockan 12:40.


 


TILLBAKA