NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

 

STÅNDS

Senécio jacobaéa 

 

Kårsund, Tjörn, 11 augusti 2017, klockan 13:33.

Beskrivning. Stånds är en flerårig ört med flikiga blad och gula blommor. Stjälkarna är styva, upprätta, upp till en meter höga, och har talrika stjälkblad. Bladen är mörkgröna och upprepat parflikiga med korta trubbiga flikar, även de nedre bladen är oftast parflikiga. Stånds blommar i juli-augusti, blomkorgarna sitter i ganska täta, kvastlika samlingar i stjälktoppen. Korgarna är tämligen korta och breda, med ett fåtal korta ytterholkfjäll. Strålblommorna är välutvecklade och gula, liksom diskblommorna.

/Källa: http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/

 


 

Kårsund, Tjörn, 11 augusti 2017,

klockan 13:33.


TILLBAKA