NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

 

SKOGSÖDLA

Zootoca vivipara

 

Ängeviken, Tjörn, 25 juli 2017, klockan 12:18.

Håller till i den gamla gärdsgården. Använder ofta fågelbadet.

Utbredning.

Allmän i stora delar av landet och detta är världens nordligaste levande reptil.

Utseende.

Skogsödlan blir upp till 17 centimeter lång varav svansen kan utgöra två tredjedelar av den totala längden. Kölade grövre fjäll längs kroppens sidor och ryggens mitt.Svagt tillplattad kropp och ett litet platt huvud. Färgen är vanligen brun men kan variera. Melanistiska individer förekommer. Ungarna föds nästan helt svarta.

Livsmiljö och fortplantning.

Påträffas i skogsmiljöer såväl i mer öppna marker och både i fuktigare områden som torrare miljöer. Ungarna föds levande på sensommaren. Nu har man hittat skogsödlor som är ovipara, äggläggande, på Balkan (Further evidence of the existence of oviparous populations of Lacerta (Zootoca) vivipara in the NW of the Balkan Peninsula, Heulin, Guillaume, Vogrin, Surget-Groba, Tadic, 2000).

/Källa: http://sverigesherptiler.nu/reptiler/odlor/

 


TILLBAKA