NATURBILDER

©Jahn Ekman/media.namke

 

SÅNGSVAN

Cygnus cygnus

 

Kårsund, Tjörn, den 28 januari 2018, klockan 15:01, Tolv sångsvanar söker föda på den översvämmade strandängen.


 

Kårsund, Tjörn, den 19 mars 2017, klockan 07:35, landar försktigt på den tunna nattisen.


 

Stensjön den 2 januari2017, klockan 15:00.


 

Stensjön den 2 januari2017, klockan 15:00


 

Kårsund, Tjörn den 8 december 2016, klockan 15:05


 

Kårsund, Tjörn den 18 november 2016, klockan 13:30.

Dags för putsning så även för kanadagässen

 


 

Hornborgasjön, den 8 april 2016.


 

Hornborgasjön, den 8 april 2016.

 

Kårsund, Tjörn, den 22 november 2013.

 

Kårsund, Tjörn, den 16 november 2013.

 

Kårsund, Tjörn, den 15 november 2013.

 

Kårsund, Tjörn, den 15 november 2013.


 

Gunnebo, Mölndal, 31 december 2014, klockan 11:20


 

Stensjön, Mölndal, 5 februari 2012, temperaturen -12 grader,


 

Stensjön, Mölndal, 4 januari 2009, klockan 09:30.


 

Kårsund, Tjörn, 7 mars 2009, klockan 17:10.


TILLBAKA