NATURBILDER

©Jahn Ekman/media.namke

 

RÖDBENA

Tringa totanus

 

Kårsund, Tjörn, 24 juli 2016, klockan 10:31. Årets första i Kårsund, observerades 09:16.

 

 

  Kårsund, Tjörn, 24 juli 2016. Rödbena 1K tillsammans med skogssnäppa och gluttsnäppa.


 

Kårsund, Tjörn, 4 juni 2016, klockan 18:00


 

Kårsund, Tjörn, 12 april 2015

  


 

Breviks kile 23 sept 2014, rödbena tillsammans med kustpipare och myrspov


 

 

Kaurö, Tjörn, 10 aug 2014, 1K


 

Kaurö, Tjörn, 10 aug 2014, 1K


 

Nidingen, Halland, 23 maj 2008.


 

Nidingen, Halland, 23 maj 2008.


 

Nidingen, Halland, 23 maj 2008.


 

 

TILLBAKA