NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

GULÄRLA

Motacilla flava

Fågeludden, Hornborgasjön, 28 juli 2017, klockan 10:20


 

Fågeludden, Hornborgasjön, 28 juli 2017, klockan 10:20


 

Kårsund, Björholmen, Tjörn 15 augusti 2014, klockan 20:00


 

Kårsund, Björholmen, Tjörn 15 augusti 2014, klockan 20:00

 

Nidingen, Halland, 25 april 2009,

 

Nidingen, Halland, 25 april 2009

 

Nidingen, Halland, 25 april 2009

 
Nidingen, Halland, 25 april 2009

TILLBAKA