NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

 

GRAVAND

Tadorna tadorna

 

Kårsund, Tjörn, 26 juni 2017, klockan 16:05, årets första kull. Här fyra veckor gamla. Kullen består fortfarande av sju ungar.


 

Kårsund, Tjörn, 19 juni 2017, klockan 07:59, årets första kull.


 

Kårsund, Tjörn, 18 juni 2017, klockan 08:00, årets första kull.

 
Kårsund, Tjörn, 17 juni 2017, klockan 21:05, årets första kull, som nu har sju ungar, födosöker tillsammans med honan.


 

årsund, Tjörn, 12 juni 2017, klockan 08:04, årets första kull har förlorat två ungar och är nu sju.


 

Kårsund, Tjörn, 4 juni 2017, klockan 18:15, årets första kull med nio ungar. Observerade första gången den 24 maj av Tommy Hermansson.


 

Bö Klåva, Tjörn, 10 maj 2017, klockan 09:28, spellek.


 

Bö Klåva, Tjörn, 10 maj 2017, klockan 09:28, spellek.


 

Bö Klåva, Tjörn, 10 maj 2017, klockan 09:28, spellek.


 

Kårsund, Tjörn, 19 mars 2017, klockan 07:54, tunn nattis.


 

Kårsund, Tjörn, 13 juni 2016, klockan 06:50


 

Kårsund, Tjörn, 3 augusti 2015


 

Kårsund, Tjörn, 1 augusti 2015


 

Kårsund, Tjörn, 10 juli 2015, klockan 20:40


 

Kårsund, Tjörn, 1 maj  2015


 

Kårsund, Tjörn, 1 maj  2015


 

Kårsund, Tjörn, 1 maj  2015


 

Kårsund, Tjörn, 18 juni 2014, klockan 18:20


 

   

TILLBAKA