NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

GRÅGÅS/KANADAGÅS
Lilldal, Tjörn den 3 mars 2017, klockan 11:20.


 

Lilldal, Tjörn den 3 mars 2017, klockan 11:20


 

Kårsund, Tjörn den 19 juli 2016.


 

Kårsund, Tjörn den 19 juli 2016.

 


TILLBAKA