NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

ENKELBECKASIN

Gallinago gallinago

Getterön, Varberg, 17 augusti 2017, klockan 09:13.


 

Getterön, Varberg, 17 augusti 2017, klockan 09:08.

Drillsnäppa längst till vänster.


 

Getterön, Varberg, 17 augusti 2017, klockan 09:07.


 

Getterön, Varberg, 17 augusti 2017, klockan 09:06.


 

Kårsund, Tjörn, 8 augusti 2017, klockan 11:01.


 

TILLBAKA