NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

 

BRUSHANE

Philomachus pugnax

 

Breviks kile, Tjörn, 18 september 2014, klockan 18:30


 

Breviks kile, Tjörn, 18 september 2014, klockan 18:30


 
Ihållande regnväder och mindre översvämningar.

Bö Klövedal, Tjörn, 22 juni 2007, klockan 09:25


 
Ihållande regnväder och mindre översvämningar.

Bö Klövedal, Tjörn, 22 juni 2007, klockan 09:25

 


 

Ihållande regnväder och mindre översvämningar. Här även två skrattmåsar.

Bö Klövedal, Tjörn, 22 juni 2007, klockan 09:25


 

 

TILLBAKA