NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

 

BRUN KÄRRHÖK

Circus  aeruginosus

 

Hona, adult

Bö Klåva, Björholmen, Tjörn, 26 maj 2016 - attackeras av en fisktärna.


 

Hona, adult

Bö Klåva, Björholmen, Tjörn, 26 maj 2016 - attackeras fortsatt av en fisktärna, försöker komma undan.


 

Hona, adult

Bö Klåva, Björholmen, Tjörn, 26 maj 2016 - attackeras av en fisktärna och försöker komma undan. Då kommer en strandskata och tar över jakten.


 

Hona, adult

Bö Klåva, Björholmen, Tjörn, 26 maj 2016 - attackeras av en fisktärna och försöker komma undan. Då kommer en strandskata och tar över bortjagandet. Jakten går vidare.

 


 

Hona, adult

Bö Klåva, Björholmen, Tjörn, 26 maj 2016 - attackeras av en fisktärna och försöker komma undan. Då kommer en strandskata och fortsätter bortjagandet. Jakten går vidare. Nu verkar strandskatan nöjd.

 


 

Hona, adult

Bö Klåva, Björholmen, Tjörn, 26 maj 2016 - attackeras av en fisktärna och försöker komma undan. Då kommer en strandskata och fortsätter bortjagandet. Jakten går vidare. Strandskatan är nöjd och vänder hem igen.

 


 

Hona, adult

Bö Klåva, Björholmen, Tjörn, 26 maj 2016 - attackeras av en fisktärna och försöker komma undan. Då kommer en strandskata och fortsätter bortjagandet. Jakten går vidare. Strandskatan är nöjd och vänder hem igen. Uppdraget är slutfört.

 


TILLBAKA