NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

 

LITEN BLÅKLOCKA

Campanula rotundifolia

 

Slottet, Hamburgsund, 28 juni 2016, klockan 14:03.

Beskrivning. Liten blåklocka är en ganska späd, flerårig ört, den växer ofta i glesa tuvor med veka uppstigande stjälkar och blir bara ett par decimeter hög. De nedre bladen är rundade medan de övre är långsmala. Liten blåklocka blommar från juli till september med hängande blommor i greniga klasar. Liten blåklocka Kronan är klockformad, ganska grunt flikad, och blå eller sällan vit. Blommans märkesflikar är korta, bara en till två millimeter. Fruktkapseln är hängande. Liten blåklocka är mångformig och delas ofta upp i flera underarter. I Sverige förekommer underarterna liten blåklocka (ssp. rotundifolia) och skredblåklocka (ssp. groenlandica (Berlin) A. Löve & D. Löve). Den senare skiljs genom större, ofta ensamma blommor, samt mer nedliggande växtsätt.
Liten blåklocka kan möjligen förväxlas med ängsklocka (C. patula), men den senare har rödviolett och djupt flikad blomkrona.

/Källa: http://linnaeus.nrm.se/flora/


 

Ängeviken, Tjörn, 7 juli 2017,

klockan 17:46.


TILLBAKA