NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

 

ÄLG

Alces alces

 

 

Ängeviken, Tjörn, 19 maj 2017, klockan 09:15.


 

Stordal, Kållekärr, Tjörn, 5 oktober 2008, klockan 08:25.

Översvämning efter skyfall, älgen har simmat över ett överfyllt dike och skakar av sig.

 


 

Stordal, Kållekärr, Tjörn, 5 oktober 2008, klockan 08:25.


 

Stordal, Kållekärr, Tjörn, 5 oktober 2008, klockan 08:25.


 

 

TILLBAKA