NATURBILDER

© Jahn Ekman/media.namke

 

ÄGRETTHÄGER

Casmerodius albus

 

Fem individer rastade i Breviks kile, Östra Kilen. Fyra med ljus näbb, den femte med mörk näb och rödaktiga ben.

Breviks kile, Tjörn, 18 september 2016

 

 

Fem individer rastade i Breviks kile, Östra Kilen. Fyra med ljus näbb, den femte med mörk näb och rödaktiga ben.

Breviks kile, Tjörn, 18 september 2016

 

 

 

 

Fem individer rastade i Breviks kile, Östra Kilen. Fyra med ljus näbb, den femte med mörk näb och rödaktiga ben.

Här i sällskap med en gråhäger 1K.

Breviks kile, Tjörn, 18 september 2016

 

 

 

 

Adult "icke häckande" enligt "Fåglar i Europa/Lars Jonsson": färgen vid näbbroten och ögat.

Kårsund, Björholmen, Tjörn, 25 maj 2016

 

 

 

 
Kårsund, Björholmen Tjörn, 25 maj 2016

TILLBAKA

Kårsund, Björholmen Tjörn, 25 maj 2016

 

Kårsund, Björholmen Tjörn, 25 maj 2016, klockan 21:40 - fågeln lyfter, tar ett varv över Kårsund och sätter kurs mot nordväst.

TILLBAKA