Fågelfotografering

Ett medfött naturintresse utvecklades under barndomsåren mer och mer mot fåglar och fågelvärden. Vi gjorde många utflykter till den närliggande skogen, där vi letade efter fågelfjädrar som identifierades med hjälp av fågelböcker. Naturhistoriska Museet i Slottsskogen blev under perioder ett alternativt och spännande utflyktsmål. Där hämtades mycket inspiration och kunskap. På radion underhöll upptäcksresenären Sten Bergman med sina berättelser från Nya Guinea. - Jag skulle bli upptäcksresande!

"Mr Livingstone, I presume" en klassisk replik från Klassiker tidningarna som var mycket populära, eldade på övertygelsen.

Fågelintresset bara växte sig starkare och så även intresset för fotografering.

Vid 15-årsålder läste jag en artikel i tidningen FOTO om engelske fågelfotografen Eric Hosking. Artikeln beskrev ingående hur han arbetade i ute naturen. Detta blev startpunkten för mitt fågelfotograferande, även om jag hade fotograferat ett bofinksbo vid familjens sommarstugan på Vedhall.

Tillsammans med min kusin Tomas på Hällsvik utforskades främst det rika fågellivet på ön Porsholmen utanför Hällsvik. Vi gjorde många expeditioner dit. Utan hans hjälp och stöd, hade det med största sannolikhet inte blivit några fågelbilder och troligen skulle även naturintresset avtagit.

Uppmuntrad av omgivningen tog jag kontakt med Handelstidningen för att se om de var intresserad av min bild på en tofsvipas bo i snön. På tidningen fick jag kontakt med den då unge Björn Berglund som var mycket intresserad av mitt fågelintresse och bilderna. Vi hade en fin kontakt och han kom att inspirerade mig mycket.

 


DEBUTEN

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning onsdagen den 5 april 1961

Spegeln i naturen

VIPIGLO

Ganska förvånad blev stud Jan Ekman, när han strövade omkring på fälten ute vid Backa för att se på fåglar på annandagen. I en grop i den nästan decimeterdjupa snön fann han två vackra vipägg, det ena nästan dolt av snön. Över honom skriade viporna, märkbart ängsliga. Tydligen hade fågeln legat och ruvat under hela snöfallet, och inte gjort som viporna vid Varberg som lämnade äggen när snön började falla. Men det är väl föga hopp att äggen en gång skall kläckas.

 

   

 

Göteborgs-Tidningen söndagen den 7 maj 1961

Se upp ute i markerna nu, marken är prickad av fågelbon och man ser dem i regel inte förrän i sista stund - eller när det redan är för sent. Den här större strandpiparen hör hemma i trakterna av Harestad där Jan Ekman fångade den på boet med sin kamera härom dagen.

Detta är min första bild tagen från det nygjorda flyttbara fotogömslet enligt Hoskings-modellen. - Jag minns att jag blev överraskad över att plötsligt vara "totalt osynlig" mitt ute i naturen.

 


 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning, onsdagen den 17 maj 1961

Spegeln i naturen

Koltrastarna är tidiga med äggläggningen och vid det här laget har de redan ungar. Som de flesta fåglar är de mycket känsliga under häckningstiden och naturligtvis skall man hålla sig borta från deras bon. Ungarna på bilden verkar vara bottenlösa när det gäller mat och båda föräldrarna hjälps åt att sköta matningen ca femton gånger i timmen. Här är det pappa Koltrast som kommer med en godsak i näbbet.

Bilden togs på Porsholmen utanför Hällsvik. Medhjälpare på fotoexpeditionerna dit ut var alltid kusinen Tomas.

 


 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning, fredag 26 maj 1961

Holken som den svartvita flugsnapparen utvalt som sitt hem för sommaren har tydligen funnit nåd inför fru flugsnappares granskning - det är nämligen hanen som utser boplats och först därefter ger honan sitt ev gillande och bygger boet, men då får hon minsann ingen hjälp. Så småningom lägger hon sju ägg - vanligtvis - sam är vackert ljusblå till färgen. Svartvita flugsnapparen är en av trädgårdens mest förekommande fåglar och den brukar återkomma år efter år till samma plats. Åtminstone har spegelred ett troget flugsnapparpar i en björkholk.

Holken var gjord i skolslöjden. Den var uppsatt i en tall bakom sommarstugan på Vedhall.

 


 
Ny Tid, fredagen den 26 maj 1961

Mödor i markerna

SoS-red måste erkänna att han trodde, att det numera var ganska lätt att fotografera våra bevingade vänner i naturen. Han bedömde detta utifrån rapporterna om att både månen och Venus och Jupiter fotograferats, ja på den förstnämnde till och med baksidan. Men det är nu en gång inte så. Fågelintresserade skolynglingen Jan Ekman, Göteborg som tagit de här bilderna kan korrigera vår uppfattning.

Han har legat i timmar i buskarna och lurpassat på tornfalken (stora bilden). Han kom på den inte långt från hemstaden. Av en ren tillfällighet fann han att tornfalken slagit sig ned i ett gammalt skatbo. På ön där han fann det hade aldrig tidigare tornfalken häckat.

Sävsparven (1-spaltiga bilden) lät sig fångas av teleobjektivet utan alltför mycket besvär men dess bo hittade han aldrig, fast han vet, att den häckar på en mosse och har gjort det i många år.

Ibland får fotografen tålmodigt vaka i dagar och flytta sin koja allt närmare och närmare det åtrådda objektet, berättar Jan Ekman.

Så hädanefter skall vi betrakta fågelbilderna med än större respekt, kanske med större respekt än bilder av månens frånsida.

 

 

Bilden på sävsparven togs på Porsholmen, utanför Hällsvik

 


 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning, måndag 26 juni 1961
 

 

Göteborgs-Tidningen, Måndagen den 3 juli

Dykare med dunbollar

Nu får hon dyka dubbelt så ofta, tärnan i viken, för hon har har ungar i boet. Den här fisktärnan brukar dyka i viken innanför Torslanda, för det är där ute hon bor på en liten holme. Och det var där studerande Jan Ekman satte upp sitt fotogömsle härom dagen och knäppte ovanstående bild av moderslycka i skärgården.

Det blev nästan en helsida i GT.

Jag var ute efter att fotografera fisktärna med ungar. Det gällde att vara klar över när de skulle kläckas, då de lämnar boet när samtliga ägg är kläckta. Med mycket tur gick det. Vad som dessutom inträffade var att utan min kännedom häckade på ena sidan av gömslet ett par rödbena och på andra sidan ett par strandskator. Platsen var Porsholmen utanför Hällsvik.

 


 

GHT, onsdagen den 5 juli 1961

Spegeln i naturen

Rödstjärtungar blåste ner med bo

/Bildtext/ En av ungarna som var med den natt när trädet med fågelholken blåste omkull.

Fem rödstjärtungar måste känt det som om världens undergång nalkades när den stora granen där de hade sin fågelholk med ett väldigt brak dråsade ner en av de stormiga nätter vid midsommar.

-lund

 

Rödstjärtungen fanns på sommarstugtomten vid Vedhall

 


 

Göteborgs-Tidningen, Torsdagen den 6 juli 1961

Denna tärna fotograferade Jan Ekman på ett skär utanför Torslanda i en koloni av fisktärnor. Men när han kom hem och fick se bilden framkallad, upptäckte han att den inte såg ut riktigt som den skulle. Den saknade alldeles tydligt svart fläck på näbbspetsen. Silvertärnans näbb däremot är helt röd och när han närmade granskade bilden upptäckte han flera drag som passade in på denna artiska tärna, som finns på ostkusten av vårt land och i fjälltrakterna, men som normalt saknas på Västkusten. Stjärten var ovanligt brett utspärrad och vingarna så genomlysta mot himlen att man dåligt såg konturerna. Det är just silvertärnans kännetecken. Kanske har vi denna tärna häckande vid Hisingen, den har några gånger tidigare bott vid Västkusten. Det är ingen lätt sak att i fält skilja den från fisktärnan, men det lönar sig kanske att granska Bohusläns alla fisktärnor noggrannare.

En koloni med tärnor på Porsholmen utanför Hällsvik. Överraskningen kom efter mörkrumsarbetet. Vid återbesök i kolonin upptäcktes inte fågeln

 


 

Göteborgs-Posten, tisdagen den 18 juli 1961

Silvertärna vid Hällsvik

Bland sommargästerna på Västkusten förekommer också silvertärnan. I vanliga fall häckar den i vårt land helst vid Östersjökusten och vid en del nordliga insjöar.

Denna silvertärna är fotograferad med teleobjektiv vid Hällsvik utanför Torslanda. Silvertärnan skiljer sig från den vanliga fisltärnan bl.a. däruti att den är lite mindre, har helrött näbb, mindre svart kalott på huvudet och pärlgrå undersida. Den är lika god flygare och bättre fiskare i det att den är träffsäkrare vid sina dykningar.

Fick även in nyheten i Göteborgs-Posten

 


 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning, lördagen den 8 juli 1961

Tre fågelpar i en vik

av Björn Berglund och foto Jan Ekman

I samband med att bilderna såldes ville journalisten alltid ha en story kring bilden. Kontakten med speciellt Björn Berglund på Handelstidningen var mycket givande. Grunden för den stora artikeln kommer från det fantastiska fototillfället med tärnar och där även rödbenan och strandskatan häckade alldeles intill gömslet.

Buskskvättan plåtades i Lycke.
   
Här matar tärnan en av ungarna. I boet syns det tredje ägget som ännu inte är kläckt.

Porsholmen, Torslanda

   
Alldeles intill fotogömslet häckade en rödbena.

Porsholmen, Torslanda


 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning, onsdagen den 17 januari 1962

Spegeln i naturen

Bildtext: Inte så lite av övermod präglar denna stares attityd. Stud Jan Ekman tog bilden från ett fönster vid Ibsensgatan.

 

Bilden togs genom takluckan, Ibsensgatan 2

 


 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning, onsdagen den 14 februari 1962

Skatornas bobyggande är inget pålitligt vårtecken. Ett talesätt säger att skatan börjar bygga bo redan på julafton. I vinter har skatorna släpat material till sina nya bon så fort vädret verkat en aning vårligt och på Ibsensgatan på Hisingen har ett par nu sitt bo i det närmaste färdigt. Jan Ekman tog bilden av skatan i boträdet.

Bilden togs från köksfönstret på Ibsensgatan 2, skatorna byggde bo i grannens trädgård.

 

 

 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning, onsdagen den 14 mars 1962

Våren försenad lyder senaste rapporten från Spegelns vårrapportör. Lärkorna och starar fortsätter att komma men också sydsträck av bägge arterna har noterats. En nyhet är däremot att ringduvorna sträcker. Vid Överön Nordre älvs mynning kom häromdagen femtio ringduvor och tre skogsduvor in över land rakt västerifrån och från Styrsö rapporteras sju sädgäss på väg in från havet. Sjungande fåglar är inte vanligt ännu men en som gärna stämmer upp ett livligt kvittrande är gråsparven (bilden). På bakgårdarna är han den ende budbäraren om en annalkande vår.

Bilden tagen på Hällsvik

 


 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning, onsdagen den 25 april 1962

Tofsvipan ruvar fyra ägg

Någonstans - vi låter det vara osagt - såg vi den här ruvande tofsvipan. Hon hade fyra ägg att ruva och för vakthållningen hade hon hjälp av sin make som såg till att inga ovälkomna kråkor eller andra inkräktare kom i närheten. Jan Ekman tog bilden av den vackra fågeln.

En av mina bästa bilder under Edixa-eran. Förberedelserna var perfekta. Allt fungerade, gömslet flyttades enligt boken och miljön var rätt. Platsen var Porsholmen, Torslanda.