Välkommen!
 
Hej,
Det är glädjande att kunna meddela att uppslutningen blir mangrann. Så gott som samtliga har lämnat klartecken och det känns därför extra spännande att hälsa Dig välkommen till Hotell Liseberg Heden fredagen den 24 maj klockan 18.30.
Program
Välkomstdrink
Återblick 1962-2002
Trerätters supé
Eftersnack
 
Kuvertkostnaden per deltagare allt inkluderat blir max. 500:-
 
Förberedelse I
Ta med Dig något med anknytning till tiden på Praktiska.
 
Förberedelse II
Jag kommer att hålla ett litet öppningsanförande och behöver Din hjälp. Ber Dig därför fylla i bifogade formulär med några oskyldiga och inte alltför vetenskapligt genomtänkta frågor.
 
Välkommen!
 
Göteborg den 20 maj 2002
 
Jahn Ekman / Sven Johansson / Bjarne Gustafsson
Arb. 031-338 35 21 arb. 031-69 52 52 arb. 031-12 50 28
 
Några frågor - faxa blanketten i retur, fax nr 031-338 35 37 (går även bra att mejla!)
Utbildning
Började arbeta direkt efter realen
Studerade vidare efter realexamen
Gymnasienivå
Högskolenivå
..................................................
 
Militärtjänst
Fullgjorde värnplikten år ……….
Armén / …………………………
Flyget
Marinen
Luftvärnet
Frisedel
 
Förvärvsliv
Började arbeta år …………...
Har i huvudsak varit verksam inom "tekniska" arbetsfält
Har i huvudsak varit verksam inom icke tekniska arbetsfält.
Har i huvudsak varit verksam inom ………………………….
Jag har hittills haft ………… olika arbetsgivare.
Arbetar i dag som ………………………………………………
 
Civilstånd/familj
Singel
Frånskild
Gift/sambo/särbo
Gifte mig (första gången) år .........................................
Har ......................... barn
Har ......................... barnbarn
 
Fritid/hobby
.......................................................................................
 .......................................................................................
 .......................................................................................
 .......................................................................................
 .......................................................................................
 .......................................................................................