Utdrag ur: Katalog vid läsårets början av 1961-1962

  
   
Källa: Ingemar Jakobsson