Ska vi köra vidare?

   

Hej,
  
Vi har nu alla haft tid att smälta våra intryck från den spännande träffen den 24 maj på Hotell Heden. En del gripbart har hänt sedan dess. Bland annat så har Bertil hållit sitt löfte och tagit initiativ till en årlig golftävling, som spelas för första gången fredagen den 6 september på Stenungsunds Golfklubb. Det kommer att spelas om ett ”tvådelat” vandringspris – Pelle Bergs Minnespris, ett för den golfande och den andra delen för ”caddyn”. Detta betyder, att även vi som inte spelar får ännu större anledning att vara med.
  
För egen del tyckte jag att det var mycket trevligt och givande att träffa er alla igen. Det är spännande att konstatera att vi idag rör oss inom så många och vitt skilda verksamhetsområden. Allt från ”färg” till ”friskvård”, om detta nu kan vara en bra beskrivning. Innan vi bröt upp från Hotell Heden, ställde jag frågan; ska vi låta detta bli en engångsföreteelse eller ska vi försöka oss på någon form av fortsatta kontakter.
  
Utan att vi beslöt något konkret, så blev det allmänt uttalat att vi borde absolut hålla kontakten vid liv. Ett svar, som också var enkelt och förklarigt när man står mitt upp i själva skeendet.
  
Men som sagt, låt oss i varje fall försöka. Mitt förslag är enkelt. – Vi träffas två gånger om året. Med golfträffen blir det tre. Dvs. året skulle omfatta en vårträff, golftävlingen och en höstträff.
  
För varje enskild vår- och höstträff står någon av oss som värd. Modellen för träffarna kan vara att respektive värd håller en ”tjugofem minuters” presentation av sitt specifika specialområde.  Exempelvis så inviger oss Sven i hemligheterna om ”färg”, Bjarne tar sig an ”friskvård”, Peter Lindborg -  ”stadsarkitekturen”, Tomas Buskhagen - ”country musik”, Peter Hagberg – ”kvalitetssäkring”, Kjell Andblad – Flygindustrin och dess etiketteringsproblematik, Bertil – ”förhandlingsteknik”, Blomgren – ”solavskärmning”, osv. Listan är lång och spännande. I anknytning till presentationen bjuds på något enkelt. Och den som har lust och tid kommer; enkelt och opretentiöst.
  
Ett sådant upplägg, kan jag tänka, skulle ge oss alla något utöver att vi träffas.
  
Självklart kan man välja andra teman, men jag inbillar mig att denna modell kan vara enkel att hantera och så fördelas arbetet ut.
  
Låt mig föreslå, att vi nu på fredagen den 6 september i samband med golflunchen tar upp frågan och ser om vi kan komma fram till någon form av framtida kontinuitet i vårt umgänge.
  
Jag bifogar en liten svarsblankett som Du antingen kan faxa eller så kan Du mejla Ditt svar, stoppa det på brevlådan eller ringa mig.
  
Mölnlycke den 29 augusti 2002 
Hälsningar
  
Jahn  
  
  
Bilaga: Enkät

  
 

Enkät  

Faxa blanketten i retur, fax nr 031-338 35 37

Eller mejla Ditt svar till: jahn.ekman@schmersal.se

Alterativt posta det till: Jahn Ekman, c/o Schmersal, Box 176, 435 24 Mölnlycke

Det även bra att ringa: 031-338 35 21

 

 

Ska vi köra vidare?
  
1. Fredagen den 6 september, Stenungsunds Golfklubb:o Jag kommer

                               o Kommer inte

2. Är positiv till att vi finner en form för fortsatta kontakter               o Ja!

                               o Nej!

3. Anser att vi bör ha …………… träffar per år.

4. Mitt specialområde är:………………………………………………………………………….              

 

Namn: ……………………………………………………………………………………………….