2016  
  OBSERVATIONER  
  TISDAGSSKÅDNINGARNA - SENSOMMAROMGÅNGEN 2016  
 
FÅGELARTER 19-jul 26-jul 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep
Blåmes                   X
Bofink X             X    
Buskskvätta                 X  
Drillsnäppa   X     X          
Duvhök         X X        
Fiskmås   X   X            
Forsärla               X    
Gluttsnäppa   X   X X     X   X
Gransångare X                  
Gravand X     X X X        
Grågås X X X     X X   X  
Grågås/kanadagås X                  
Gråhäger X X X X X X X X   X
Gråtrut X     X            
Gräsand X X X X X X X X X X
Grönbena X                  
Grönfink X   X X            
Gröngöling                    
Grönsiska                   X
Gulsparv X                 X
Gulärla           X       X
Gärdsmyg                 X X
Havstrut X     X X X X   X X
Havsörn         X          
Hussvala X X     X          
Hämpling     X         X X  
Kaja X               X X
Kanadagås X X X X   X X      
Knölsvan X X               X
Koltrast X                 X
Korp         X X       X
Kricka X X X X X X   X   X
Kråka X       X   X     X
Ladusvala X X X X         X  
Ljungpipare     X       X      
Ormvråk           X       X
Pilgrimsfalk         X          
Ringduva X X X X   X X   X X
Ringtrast                   X
Rödbena X           X      
Rödstjärt         X          
Silltrut       X     X      
Skata X                  
Skogssnäppa   X   X            
Skrattmås X X X X   X        
Sparvhök               X X  
Stare         X          
Steglits     X     X        
Stenskvätta X   X   X          
Storskarv X X     X   X   X X
Storspov       X            
Strandskata X   X X            
Större hackspett                   X
Svarthätta         X          
Sädesärla X X X X     X   X X
Tofsvipa     X              
Tornfalk       X X X X   X  
Tornseglare X X                
Törnsångare X   X   X          
Vitkindad gås   X X X            
Ängspiplärka     X     X     X X
                     
 
 
  Tisdagsskådningarna 2017 den 12 juli - välkommen!  

 
 
Nidingen 2008 Nidingen 2009 Nidingen 2010 Grosshamn 2014 Tillbaka