2016  
  OBSERVATIONER  
  TISDAGSSKÅDNINGARNA - VÅROMGÅNGEN 2016  
 
ARTER 29-mar-16 05-apr-16 12-apr-16 19-apr-16 26-apr-16 03-maj-16 10-maj-16 17-maj-16
Blåmes   X            
Fasan   X         X X
Fiskmås   X       X X X
Fisktärna               X
Gransångare     X          
Gravand   X X X X X X X
Grågås   X X X X X X X
Grågås pulli/nyligen flygga ungar        X X X X X
Gråhäger     X X X   X  
Gråtrut     X   X X    
Gräsand   X X X X X    
Grönfink   X   X X X X  
Gröngöling   X X          
Gulsparv   X            
Gärdsmyg             X  
Gök             X X
Havstrut   X X   X X   X
Hussvala             X X
Järnsparv   X            
Kaja        X X   X X
Kanadagås   X X X X X   X
Knipa   X X X        
Knölsvan       X X X X X
Koltrast   X X     X X  
Korp   X X       X  
Kricka   X     X X X X
Kråka   X     X X X X
Ladusvala           X   X
Lövsångare           X X  
Ringduva   X X X X   X  
Rödbena   X X          
Rödhake           X    
Rödstjärt             X  
Silltrut       X        
Skata   X       X   X
Skogssnäppa   X            
Skrattmås   X X   X X X X
Småskrake             X  
Stare     X X X X X X
Stenskvätta     X   X   X  
Storskarv   X     X X    
Storskrake      X          
Strandskata         X     X
Sånglärka   X            
Sädesärla   X X X   X   X
Sävsparv   X X          
Talgoxe   X            
Taltrast   X         X  
Tofsvipa               X
Trana       X        
Törnsångare             X X
Vigg     X          
Vitkindad gås    X X X X X X  
Ängspiplärka     X          
Ärtsångare               X
                 
Medverkande 14 prs 8 prs   11 prs  5 prs  7 prs  9 prs  10 prs 12 prs
 
 
  Sensommaromgången 2016 börjar den 12 juli - välkommen!  

 
 
Nidingen 2008 Nidingen 2009 Nidingen 2010 Grosshamn 2014 Tillbaka