Förmiddagsskådning tisdagar på Kårsund, Tjörn, kl 10-12, Tjörn

Den lättillgängliga och numera tjurfria fågellokalen bjuder ofta på intressanta obsar. Här brukar änder och gäss, ett flertal vadararter visa sig. Och väl där dyker det oväntade kanske upp? Vi tittar igenom det som bjuds för dagen och avrundar med en kopp kaffe.

Reservera tisdagarna för en förmiddag på Kårsund under perioderna: 5 april – 17 maj och 12 juli – 20 september. OBS! Tisdagsskådningarna är alltid mellan klockan10:00 – 12:00

Guide: Nils-Erich Karlsson, tel. 070-441 33 16

 

 
   
     
 

Vägbeskrivning: Kör via Kållekärr mot Björholmen på nordvästra Tjörn. Parkera på P-platsen vid infarten till Ängeviken.

 

 
  OBSERVATIONER  
 

Den 9 maj 2015, klockan 05:00 - 13:00 observerades härifrån följande 56 arter: Blåmes, Bofink, Buskskvätta, Drillsnäppa, Enkelbeckasin, Entita, Fasan, Fiskmås, Gluttsnäppa, Gransångare, Gravand, Grågås, Gråhäger, Gråsparv, Gråtrut, Gräsand, Grönfink, Gröngöling, Gulsparv, Gök, Havstrut, Hämpling, Järnsparv, Kaja, Kanadagås, Knölsvan, Koltrast, Kricka, Kråka, Ladusvala, Lövsångare, Näktergal, Ormvråk, Pilfink, Ringduva, Rödbena, Rödhake, Rödstjärt, Silltrut, Skata, Skrattmås, Småskrake, Stare, Stenskvätta, Storskarv, Strandskata, Stripgås, Sädesärla, Sävsparv, Talgoxe, Taltrast, Trädgårdssångare, Törnsångare, Vitkindad gås, Ängspiplärka, Ärtsångare

 

 
 

PRESSKLIPP

 

 
   
     
   
     
     

   
     
  2016  
     
   
 

Skådarplanket är på plats, gör det enklare att skåda och fåglarna störs mndre.

 

 
   
 

Skådarplanket är på plats och uppkattas inte bara av skådarna.

  

 
   
 

Mitt ute på vattnet ligger numera en rast- och boflotte.

  

 
 

Flottens kontruktion

Hela konstruktionen är byggd kring två T-formade frigolitblock, cirka 1 x 0,5 meter. Ovanpå dessa ligger en 10 mm:s plywood-skiva, som i sin tur är klädd med takläggnings-papp. Flotten är utrustad med två balkonglådor. I dessa har det planterats högväxande gräs. Uppe på takläggningspappen ligger det sand och grus.

 
     
 

Starholkar

Sammanlagt åtta starholkar har satts upp under 2016. Häckningsresultatet verkar vara 100%-igt, dvs alla holkarna har tagits i besittning.

 

 
     
     
  OBSERVATIONER  
 

Den 7 maj 2016, klockan 05:00 - 13:00 observerades härifrån följande 60 arter:Björktrast, Blåmes, Bofink, Buskskvätta, Enkelbeckasin, Fasan, Fiskmås, Gluttsnäppa, Gravand, Grågås, Gråtrut, Gräsand, Grönbena, Grönfink, Gröngöling, Gulsparv, Gärdsmyg, Gök, Havstrut, Havsörn, Hussvala, Häger, Härmsångare, Järnsparv, Kaja, Kanadagås, Knölsvan, Koltrast, Kricka, Kråka, Ladusvala, Lövsångare, Näktergal, Ormvråk, Pilfink, Ringduva, Rödbena, Rödhake, Rödstjärt, Silltrut, Skata, Skrattmås, Småskrake, Stare, Stenskvätta, Storskarv, Strandskata, Svarthätta, Svartvit flugsnappare, Sädesärla, Sävsparv, Talgoxe, Taltrast, Tofsvipa, Trädgårdssångare, Törnsångare, Vitkindad gås, Årta, Ängspiplärka och Ärtsångare

Medverkande: Jahn Ekman, Tommy Hermansson, Bo Wängberg, Bertil Kaijser, m.fl.

 
 
  TISDAGSSKÅDNINGARNA - VÅROMGÅNGEN 2016  
 
ARTER 29-mar-16 05-apr-16 12-apr-16 19-apr-16 26-apr-16 03-maj-16 10-maj-16 17-maj-16
Blåmes   X            
Fasan   X         X X
Fiskmås   X       X X X
Fisktärna               X
Gransångare     X          
Gravand   X X X X X X X
Grågås
  X X X X X X X
Grågås Pulli/nyligen flygga ungar        X X X X X
Gråhäger     X X X   X  
Gråtrut     X   X X    
Gräsand   X X X X X    
Grönfink   X   X X X X  
Gröngöling   X X          
Gulsparv   X            
Gärdsmyg             X  
Gök             X X
Havstrut   X X   X X   X
Hussvala             X X
Järnsparv   X            
Kaja        X X   X X
Kanadagås   X X X X X   X
Knipa   X X X        
Knölsvan       X X X X X
Koltrast   X X     X X  
Korp   X X       X  
Kricka   X     X X X X
Kråka   X     X X X X
Ladusvala           X   X
Lövsångare           X X  
Ringduva   X X X X   X  
Rödbena   X X          
Rödhake           X    
Rödstjärt             X  
Silltrut       X        
Skata   X       X   X
Skogssnäppa   X            
Skrattmås   X X   X X X X
Småskrake             X  
Stare     X X X X X X
Stenskvätta     X   X   X  
Storskarv   X     X X    
Storskrake      X          
Strandskata         X     X
Sånglärka   X            
Sädesärla   X X X   X   X
Sävsparv   X X          
Talgoxe   X            
Taltrast   X         X  
Tofsvipa               X
Trana       X        
Törnsångare             X X
Vigg     X          
Vitkindad gås    X X X X X X  
Ängspiplärka     X          
Ärtsångare               X
                 
Medverkande 14 prs 8 prs   11 prs  5 prs  7 prs  9 prs  10 prs 12 prs
 
 
  Sensommaromgången börjar den 26 juli - välkommen!  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
Nidingen 2008 Nidingen 2009 Nidingen 2010 Grosshamn 2014 Tillbaka