Tisdagsgruppens års-kryss 2017

Artnamn
Blåmes
Bofink
Buskskvätta
Drillsnäppa
Duvhök
Fasan
Fiskmås
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grågås
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gulsparv
Gök
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kråka
Ladusvala
Lövsångare
Näktergal
Ormvråk
Pilfink
Ringduva
Rödbena
Rödstjärt
Silltrut
Skata
Skrattmås
Stare
Stenskvätta
Storskarv
Storskrake
Strandskata
Större strandpipare
Svartsnäppa
Sånglärka
Sädesärla
Talgoxe
Taltrast
Tornfalk
Törnsångare
Vitkindad gås
Ängspiplärka
Bofink
Fasan
Fiskmås
Gravand
Grågås
Grågås
Gråsparv
Gräsand
Grönfink
Gulsparv
Havstrut
Havstrut
Kaja
Kanadagås
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kråka
Ormvråk
Pilfink
Ringduva
Rödbena
Silltrut
Skata
Skrattmås
Stare
Stenskvätta
Storskarv
Sädesärla
Talgoxe
Taltrast
Vitkindad gås
Ängspiplärka

 

 

RObs-lista tisdagar mars-maj 2016

RObs-lista tisdagar juli-sept 2016


 

Kårsund

ett nära naturområde på Tjörn

 

På nordvästra hörnet av Tjörn ligger våtmarksområdet Kårsund. Området avgränsar Björholmen från Klövedal.

Området har ett rikt fågelliv. Strandängen hålls öppen av frigående ungtjurar.

Projektets långsiktiga mål är att bevara och utveckla detta tätortsnära naturområde. Det ska ske genom att säkerställa genomströmningen, att minska vassens tillväxt, att genom holkar och bolådor förstärka fågellivet, att genom skådar platser öka tillgängligheten för allmänheten.

Allt i syfte till att öka besökarnas upplevelse i området.

Denna observationsplats har tillkommit tack vare ett stort tillmötesgående av Mikael Romanus, Bö Klåva och Lars-Gunnar Andersson, Surdal.

 

 


Tisdagsförmiddagar på Kårsund

Denna lättillgängliga och numera tjurfria fågellokal bjuder ofta på intressanta obsar. Här brukar änder och gäss, ett flertal vadararter visa sig. Och väl där dyker det oväntade kanske upp? Vi tittar igenom det som bjuds för dagen och avrundar med en kopp kaffe.

Program 2018

Tisdagsförmiddagar, vår: 3 april - 29 maj, klockan 10:00 - 12:00

Fågeltornskampen: lördagen den 5 maj, klockan 05:00 - 13:00

Tisdagsförmiddagar, höst: 17 juli - 18 sept., klockan 10:00 - 12:00

Guide: Nils-Erich Karlsson, tel. 070-441 33 16

Vägbeskrivning

Kör via Kållekärr mot nordvästra Tjörn och Björholmen. På Björholmsvägen mitt emot avtagsvägen till Ängeviken ligger kullen. Gott om parkeringsplatser finns vid anslagstavlan på Ängeviksvägen. KARTA

Välkommen!


RNotiser från 2015

RNotiser från 2016