2016  
  OBSERVATIONER den 9 maj 2015  
 

Den 9 maj 2015, klockan 05:00 - 13:00 observerades härifrån följande 56 arter:  Blåmes, Bofink, Buskskvätta, Drillsnäppa, Enkelbeckasin, Entita, Fasan, Fiskmås, Gluttsnäppa, Gransångare, Gravand, Grågås, Gråhäger, Gråsparv, Gråtrut, Gräsand, Grönfink, Gröngöling, Gulsparv, Gök, Havstrut, Hämpling, Järnsparv, Kaja, Kanadagås, Knölsvan, Koltrast, Kricka, Kråka, Ladusvala, Lövsångare, Näktergal, Ormvråk, Pilfink, Ringduva, Rödbena, Rödhake, Rödstjärt, Silltrut, Skata, Skrattmås, Småskrake, Stare, Stenskvätta, Storskarv, Strandskata, Stripgås, Sädesärla, Sävsparv, Talgoxe, Taltrast, Trädgårdssångare, Törnsångare, Vitkindad gås, Ängspiplärka, Ärtsångare.

 
 

Tisdagar på Kårsund

 
     
   
 

Skådarplanket är på plats, gör det enklare att skåda och fåglarna störs inte.

 

 
   
 

Skådarplanket är på plats och uppkattas inte bara av skådarna.

  

 
   
 

Mitt ute på vattnet ligger numera en rast- och boflotte.

  

 
 

Uppbyggnad

Hela konstruktionen är byggd kring två T-formade frigolitblock, cirka 1 x 0,5 meter. Ovanpå dessa ligger en 10 mm:s plywood-skiva, som i sin tur är klädd med takläggnings-papp. Flotten är utrustad med två balkonglådor. I dessa har det planterats högväxande gräs. Uppe på takläggningspappen ligger det sand, grus och ett par stenar.

 
     
 

Starholkar

Sammanlagt åtta starholkar har satts upp under 2016. Häckningsresultatet verkar vara 100%-igt, dvs alla holkarna har tagits i besittning.

 

 
     
     
  OBSERVATIONER  
 

Den 7 maj 2016, klockan 05:00 - 13:00 observerades härifrån följande 60 arter: Björktrast, Blåmes, Bofink, Buskskvätta, Enkelbeckasin, Fasan, Fiskmås, Gluttsnäppa, Gravand, Grågås, Gråtrut, Gräsand, Grönbena, Grönfink, Gröngöling, Gulsparv, Gärdsmyg, Gök, Havstrut, Havsörn, Hussvala, Häger, Härmsångare, Järnsparv, Kaja, Kanadagås, Knölsvan, Koltrast, Kricka, Kråka, Ladusvala, Lövsångare, Näktergal, Ormvråk, Pilfink, Ringduva, Rödbena, Rödhake, Rödstjärt, Silltrut, Skata, Skrattmås, Småskrake, Stare, Stenskvätta, Storskarv, Strandskata, Svarthätta, Svartvit flugsnappare, Sädesärla, Sävsparv, Talgoxe, Taltrast, Tofsvipa, Trädgårdssångare, Törnsångare, Vitkindad gås, Årta, Ängspiplärka och Ärtsångare

Medverkande: Jahn Ekman, Tommy Hermansson, Bo Wängberg, Bertil Kaijser, m.fl.

 
 
  TISDAGSSKÅDNINGARNA - VÅROMGÅNGEN 2016  
 
ARTER 29-mar-16 05-apr-16 12-apr-16 19-apr-16 26-apr-16 03-maj-16 10-maj-16 17-maj-16
Blåmes   X            
Fasan   X         X X
Fiskmås   X       X X X
Fisktärna               X
Gransångare     X          
Gravand   X X X X X X X
Grågås   X X X X X X X
Grågås Pulli/nyligen flygga ungar        X X X X X
Gråhäger     X X X   X  
Gråtrut     X   X X    
Gräsand   X X X X X    
Grönfink   X   X X X X  
Gröngöling   X X          
Gulsparv   X            
Gärdsmyg             X  
Gök             X X
Havstrut   X X   X X   X
Hussvala             X X
Järnsparv   X            
Kaja        X X   X X
Kanadagås   X X X X X   X
Knipa   X X X        
Knölsvan       X X X X X
Koltrast   X X     X X  
Korp   X X       X  
Kricka   X     X X X X
Kråka   X     X X X X
Ladusvala           X   X
Lövsångare           X X  
Ringduva   X X X X   X  
Rödbena   X X          
Rödhake           X    
Rödstjärt             X  
Silltrut       X        
Skata   X       X   X
Skogssnäppa   X            
Skrattmås   X X   X X X X
Småskrake             X  
Stare     X X X X X X
Stenskvätta     X   X   X  
Storskarv   X     X X    
Storskrake      X          
Strandskata         X     X
Sånglärka   X            
Sädesärla   X X X   X   X
Sävsparv   X X          
Talgoxe   X            
Taltrast   X         X  
Tofsvipa               X
Trana       X        
Törnsångare             X X
Vigg     X          
Vitkindad gås    X X X X X X  
Ängspiplärka     X          
Ärtsångare               X
                 
Medverkande 14 prs 8 prs   11 prs  5 prs  7 prs  9 prs  10 prs 12 prs
 
 
     
  OBSAR FRÅN TISDAGSSKÅDNINGARNA - SENSOMMAROMGÅNGEN 2016  
 

Under sensommaromgången noterades under tisdagsskådningarna 60 arter. Sammantaget med obsarna under våromgången blir antalet unika arter 80 under hela perioden.

 
     
     
  Ägretthäger  
     
  Ormvråk - Börringevråk  
     
  Tornfalk  
     
  Steglits  

 
 
Nidingen 2008 Nidingen 2009 Nidingen 2010 Grosshamn 2014 Tillbaka