Vägbeskrivning: Kör via Kållekärr mot Björholmen på nordvästra Tjörn. Parkera på P-platsen vid infarten till Ängeviken.

 

 
  OBSERVATIONER 9 maj 2015  
 

Den 9 maj 2015, klockan 05:00 - 13:00 observerades härifrån följande 56 arter: Blåmes, Bofink, Buskskvätta, Drillsnäppa, Enkelbeckasin, Entita, Fasan, Fiskmås, Gluttsnäppa, Gransångare, Gravand, Grågås, Gråhäger, Gråsparv, Gråtrut, Gräsand, Grönfink, Gröngöling, Gulsparv, Gök, Havstrut, Hämpling, Järnsparv, Kaja, Kanadagås, Knölsvan, Koltrast, Kricka, Kråka, Ladusvala, Lövsångare, Näktergal, Ormvråk, Pilfink, Ringduva, Rödbena, Rödhake, Rödstjärt, Silltrut, Skata, Skrattmås, Småskrake, Stare, Stenskvätta, Storskarv, Strandskata, Stripgås, Sädesärla, Sävsparv, Talgoxe, Taltrast, Trädgårdssångare, Törnsångare, Vitkindad gås, Ängspiplärka, Ärtsångare

 

 
 

PRESSKLIPP

 

 
   
     
   
     
     

   
     
     
     

 
 
Nidingen 2008 Nidingen 2009 Nidingen 2010 Grosshamn 2014 Tillbaka